fb pixel Co zahrnuje personální agenda ve firmě? – G.cz
Vyhledávání

Co zahrnuje personální agenda ve firmě?

Zdroj: freepik.com

Pro každou firmu, bez ohledu na její velikost nebo obor působení, by mělo být zajištění bezchybné personální agendy prioritou. V praxi se jedná o široké spektrum činností, které zahrnují vše od momentu nástupu zaměstnance do společnosti až po jejich odchod. Při správném řízení personální agendy bude firma fungovat efektivněji, zaměstnanci budou spokojenější a zároveň budete mít pod kontrolou možné právní komplikace spojené s legislativou. Pojďme si podrobněji říct, co vše personální agenda obnáší.

Komerční sdělení 7.5.2024, 12:00

Nábor a výběr zaměstnanců

Personalistka neboli HR manažer má na starosti vše, co se týká obsazení nového pracovníka na konkrétní pozici ve firmě. V prvé řadě má tak na starosti vyhledávání kandidátů, organizaci výběrových řízení a v neposlední řadě i rozhodovací proces o přijetí kandidáta. Dobré firmy vědí, že dobří zaměstnanci jsou mnohdy téměr neocenitelní, a proto je právě nastavení vhodné náborové strategie klíčem k úspěšnému chodu firmy. S náborem zaměstnanců i ostatními fázemi personální agendy vám pomůže kvalitní HR systém, který zjednodušuje každodenní procesy a vy pak můžete věnovat více času řešení individuálních problémů a aktivit v rámci řízení lidských zdrojů.

Onboarding a adaptace zaměstnanců

Po úspěšném náboru následuje proces začlenění zaměstnance do firmy, známý také jako onboarding. Tato fáze je důležitá pro rychlé a hladké zapojení nováčka do týmu a pracovních procesů. Zahrnuje zaškolování na pracovní pozici, představení firemní kultury a hodnot, stejně jako zapojení do interních systémů a procesů.

Správa pracovních smluv a dokumentace

Správa pracovních smluv a související dokumentace je pro mnoho z lidí v HR často nutným zlem, které musí přetrpět. Součástí personální agendy je totiž příprava, archivace pracovních smluv, dodatků a dalších dokumentů včetně provádění nejrůznějších úprav. Mezi důležité dokumenty spadají listiny jako je pracovní hodnocení zaměstnance, protokoly o předání majetku firmy nebo záznamy o proběhnutých školeních.

Hodnocení a vzdělávání zaměstnanců

Personální agenda se významně dotýká hodnocení výkonu zaměstnanců a jejich dalšího profesního rozvoje. V rámci personální agendy byste měli mít na starosti hodnotící pohovory a feedbacky od nadřízených a kolegů. Stejně tak byste měli být zapojeni do plánování kariérního růstu každého individuálního pracovníka.

Plánování a řízení lidských zdrojů

Efektivní plánování zahrnuje také předvídání budoucích potřeb v oblasti lidských zdrojů na základě firemní strategie a trhu práce. Management firmy by měl s oddělením HR vždy pracovat v úzké spolupráci tak, aby plány firmy korelovaly se strategií v rámci řízení lidských zdrojů.

Odchody zaměstnanců a offboarding

Stejně jako je součástí životního cyklu zaměstnance nábor a onboarding, je součást také rozloučení se zaměstnanci. Správa odchodů zaměstnanců zahrnuje procesy spojené s ukončením pracovního poměru, včetně tzv. exit interviews, finálního vyrovnání a případného poradenství pro další profesní orientaci odcházejícího zaměstnance.

TÉMATA

Podobné články

Doporučujeme

Další články